Open van maandag tot zaterdag
van 9:30 tot 18:30 uur

Tevreden of terugbetaald

< Terug

U kunt uw bestelling terugzenden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst.
De terugbetaling gebeurt steeds via overschrijving op uw bankrekening binnen de 8 dagen.
De terugbetaalde prijs is gelijk aan het factuurbedrag min de verzendkosten.
De terugzendkosten zijn voor uw eigen rekening.

Gelieve contact op te nemen met onze klantendienst alvorens ons de producten terug te zenden.
De producten moeten volledig en in perfecte staatzijn om voor terugzending in aanmerking te komen : de verpakking van CD’s en DVD’s moet intact zijn. Het minste spoor dat erop wijst dat in een boek geschreven werd maakt zijn terugzending onmogelijk (behalve in geval van een belangrijke fabricagefout). Bij promotieaanbiedingen met een geschenk, moeten de boeken samen met het geschenk worden teruggezonden.

    1. Vul het retouraanvraagformulier online in en zend het per e-mail naar : info@moliere.com 
     Dit formulier vindt u onderaan de pagina, door te klikken op “retouren”.
    2. U ontvangt een e-mail met uw retourautorisatienummer die u bij het retourpakket voegt.
    3. Ofwel zendt u het product in zijn oorspronkelijke verpakking, met vermelding van het retournummer op het etiket, terug naar het adres

SERVICE RETOURS MOLIERE
68, boulevard Tirou
6000 Charleroi

Vergeet niet het pakket voldoende te frankeren, de terugzendkosten zijn immers voor uw rekening.

Ofwel brengt u uw aankoop zelf terug naar de winkel samen met het retourautorisatiebericht.

Gelieve u meteen tot het WEBSERVICE-loket te wenden, waar het pakket in ontvangst genomen wordt.

    1. U ontvangt een kredietnota en deterugbetaling van het product via overschrijving op uw bankrekening volgt binnen de acht dagen.

 

Bijzondere gevallen : gelieve bij vergissingen van onzentwege en voor beschadigde producten contact op te nemen met onze klantendienst alvorens ons het pakket terug te zenden binnen de 2 dagen na de levering.

      • Als de inhoud van een bestelling fout was door een vergissing van onzentwege zenden we u een kredietnota en een “retouretiket” dat u kunt gebruiken om ons de terugzendkosten te laten betalen. We wisselen het niet bestelde product in zonder bijkomende leveringskosten.
      • Als het pakket tijdens het transport beschadigd werd of het product gebreken vertoont, wisselen we het gratis in en zenden we u een “retouretiket” dat u kunt gebruiken om ons de terugzendkosten te laten betalen.

De aanvankelijke factuur blijft dus van kracht.

Voor alle verdere vragen antwoordt de klantendienst op 071 50 93 90 of via e-mail : info@moliere.com

< Terug